Szolgáltatási feltételekGarda Kft. Webáruház
Nincs kép beállítva

Vásárlási, szállítási, fizetési feltételek

Internetes vásárlás esetén.

1. Vásárlási Feltételek alapfogalmai

A, A webáruházat üzemeltető adatai:
Garda Kft
Adószám. 10540143-2-20
Cgj:20-09-060509
Cím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 77. (továbbiakban szolgáltató)
Tel: 83/314-359, 83/314-233, 
Fax: 83/314-265
Mobil: cégvezető 0630 956 2829
            Ügyvezető 0630 643 7929

B, Vásárló: 
Aki a szolgáltató Internetes Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát, azon keresztül vásárol, vagy telefonon, faxon, e-mailen ad le megrendelést, telephelyen árut vesz át.

C, A Fuvarozó
 Ügyfeleinket A GLS futárszolgálattal segítségével szolgáljuk ki.

D, Vásárlóinkat kiszolgáljuk kiskereskedelmi egységeinkben:
            8360 Keszthely, Kossuth Lajos u.77.
            8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.
            7400 Kaposvár Fő u.27.

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

A, A szolgáltató az Internetes Vásárlási szolgáltatás Vásárlási feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

B, A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyarország hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyarország bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.

C, A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján ad tájékoztatást. A Szolgáltató jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételének napján  lépnek hatályba. A közzététel ezen internetes felületen kell hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az internetes vásárlási szolgáltatást biztosítja.

 

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

A, A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek, és hatályosak. A Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.
B, Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül, azaz a megrendelés leadásával a vevő a vásárlási feltételeket elfogadja.

C, A szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

D, A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-illetve jóhírnév –vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és az Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

E, A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat  (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.

F, A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

G, Regisztráció nélkül bárki vásárolhat fogyasztói áron nevének, pontos számlázási és szállítási címének és telefonszámának megadásával a 83/314-359 és 83/ 314-233-as telefonszámon és faxon is. Az első megrendeléssel egyidejűleg a vásárló jelen feltételeket elfogadja, és számára kötelező érvényűnek tekinti. A telefonon történő megrendeléseket mindkét fél érdekében rögzítjük. Megrendelését az adatok megadásával e-mail-en is fogadjuk az alábbi e-mail címeken:

                        gardakft2@gmail.com                        gardakft@keszthelynet.hu

További információ:

Cégvezető 0630 9562 829
Ügyvezető 0630 643 7929 
Munkanapokon 8-17,30 h között.

G, A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések maximum 100.000 Ft-ig fizethetők a Fizetési feltételek alapján, az ezt meghaladó értékű rendelések egyedi elbírálás alá kerülnek.

H, A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléséhez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4, Szállítási feltételek:

A, A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

A Vásárló részére megrendelt összes árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási feltételeknek. A Vásárlót a GLS csomagszállító segítségével szolgáljuk ki. Csomagolási díjat nem számolunk fel.

Szállítási díj csomagonként: 1660.-FT+ÁFA

Házhoz szállítás az egész ország területére érvényes, szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A megrendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Vásárlási feltételek 3,F. pontjában leírtak érvényesek.

5, Fizetési feltételek

A, Utánvétes fizetés: a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítás és az utánvét költségeit is.
B, Előre utalás, befizetés számlára: a megrendelt áru ellenértékét vevő átutalja/ befizeti a Garda Kft 12083600-01377552-00100009 számú Raiffeisen számlaszámára. Az átutaláskor illetve befizetéskor minden esetben fel kell tüntetni a befizető nevét és a számla sorszámát.

6, A Vásárló jogai és kötelezettségei

A 45/2014. (II)26. kormányrendelet alapján a  Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul, eredeti formájában, sérülésmentesen visszaküldeni. A Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a csomagot átvette.

Házhoz szállítás az egész ország területére érvényes, szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A megrendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Vásárlási feltételek 3,E pontjában leírtak érvényesek.

7, Adatvédelem, adatbiztonság

A, A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:

 • A Vásárló felhasználói neve
 • Elektronikus levelezési címe
 • Neve
 • Szállítási címe
 • Elérhetőségi telefonszáma
 • Számlázási címe

Választhatóan megadható adat megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklámanyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós, és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

B, A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval fér hozzá saját adataihoz.. Megadott személyes adatait Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati 
Elérhetőségein keresztül bármikor törölheti.

C, A kódszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata az is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a kódszó jogosulatlan használatáért nem felel.

D, A Szolgáltató internetes felületéről más weboldalakra linket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályzatok eltérőek lehetnek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, vagy mások által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

Garda Kft
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 77.


Viszonteladói vásárlási szabályzat Garda Kft nagykereskedésében

Internetes vásárlás esetén.

1, Nagykereskedelmi áron kizárólag a regisztrált viszonteladók vásárolhatnak.

A regisztráció feltétele:

 • Érvényes vállalkozói igazolvány
 • cégbírósági bejegyzés, mely tartalmazza azon tevékenységi kört mely alátámasztja, hogy a vásárló rendelkezik a megfelelő, ruházati termékek és kiegészítők forgalmazásának jogosultságával,  és ilyen profilú üzletet üzemeltet.
 • A viszonteladó által megadott adatokat a Garda Kft jogosult ellenőrizni, és  valótlan adat megadása esetén, vagy tevékenységi körön kívül eső fél részére  jogosult a kiszolgálást megtagadni.

2, Fizetési feltételek:

 • Előreutalás
 • Átvételkor készpénzben
 • Utánvéttel
 • Halasztott fizetés esetén átutalással, csekken, pénztári befizetéssel
 • A Garda Kft bankszámlaszámára befizetéssel a Raiffeisen Bank 

12083600-01377552-00100009 számlaszámra. A befizetéskor a közleményben mindig fel kell tüntetni a befizető nevét, és a számla sorszámát.

A rendszeresen, vagy nagy volumenben vásárló partnerek részére a Garda Kft ügyvezetője vagy cégvezetője külön megállapodás keretében üzletpolitikai kedvezményt adhat.
Ez lehet árkedvezmény, melyet minden esetben írásban rögzítenek a felek, továbbá halasztott fizetés engedélyezése, mely a számlában realizálódik.
A Garda Kft alkalmazottai nem jogosultak a partnerekkel külön megállapodásokat kötni semmilyen vonatkozásban! Az illetéktelen személyekkel kötött megállapodásokat a Garda Kft semmisnek tekinti!
A Garda Kft a forgalom volumenének növelése céljából az alábbi eszközökkel támogathatja partnereit:

 • Reklámanyag, tájékoztató prospektus
 • Szerződéssel bemutató állvány kihelyezése a partner üzletébe térítésmentesen
 • Mintadarabok biztosítása
 • Kiemelt partnereknek hozzájárulás akcióik lebonyolításához

3, Minimum vásárlási érték: 10.000 Ft + ÁFA / alkalom.
Megrendelést leadni az interneten kívül a 83/314 – 359 vagy a 83/314- 233-as telefonon és faxon is lehet, a vásárlási feltételek azonosak maradnak.
A telefonos megrendelés esetén a beszélgetéseket mindkét fél érdekében rögzítjük.  A gyűjtőcsomagolásokat megbontani, az abban lévő áru összeállításán változtatni nem lehet. A minimum vásárlási értéket el nem érő vásárlás esetén fogyasztói árat számolunk fel!

További információért érdeklődjön:
Cégvezető 0630 956 2829 vagy
Ügyvezető  0630 643 7929
telefonszámokon munkanapokon 8-17,30 h között.

4, Szállítási feltételek: 
Ha a vevő nem a telephelyen veszi át az árut, a megrendelt árukat a GLS futárszolgálattal Magyarország területén házhoz szállítjuk. 
A kiszállítás ára:  1660.- Ft+ ÁFA
A kiszállítás díja 30.000 Ft alatti megrendelésnél a vevőt terheli, ezen összeg felett a Garda Kft átvállalja.

5, Az általunk forgalmazott árukra az 1959. évi 4.tv. alapján 6 hónap szavatosságot vállalunk. A tömegcikkek –pl. harisnyanadrág - esetén a hibás termékeknek a vásárolt mennyiség 0,2%-a feletti részét kicseréljük.

6, A vásárló az első  rendeléssel jelen feltételeket elfogadja. Vevő köteles a számlával kapcsolatos kifogásait az átvételtől számított 8 napon belül a Garda Kft felé jelezni, ellenkező esetben a számlát elfogadottnak tekintjük. 
Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot megfizetni.
A 15 napot meghaladó késedelem esetén, az eladó követeléskezelő céget bíz meg és az annak kapcsán felmerült kiadások a vevőt terhelik.
A fizetési határidő lejártát követően a szállító jogosult a számla ki nem egyenlítéséből eredő követelését közjegyzői úton végrehajtásra átadni. 
Ezen feltételek esetenként a Garda Kft által kibocsátott számlán is megtalálhatók.

7, Amennyiben a vásárló megszegi a szabályzatban meghatározott szerződési feltételeket, különös tekintettel a fizetési határidőre, akkor az ügyvezető vagy a cégvezető jogosult a kedvezmények visszavonására. A vevő részéről többször előforduló szerződésszegés esetén a Garda Kft megvonja a nagykereskedelmi áron történő kiszolgálást.

8, A vevő köteles bejelenteni, ha a ruházati kiskereskedelmi tevékenységét megszünteti. Ebben az esetben a Garda Kft nagykereskedelmi áron történő kiszolgálást megtagadja, a vevőt kiskereskedelmi áron szolgálja ki.

Garamvölgyi Gyula 
Ügyvezető igazgató
Garda Kft


Rólunk
Kapcsolat