Garda Kft. Webáruház
Nincs kép beállítva


Vásárló vagyok
Ferenc Bankó
8360 Keszthely
Kossuth Lajos u. 77.
203743263

Adatvédelem, adatbiztonság


A, A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:

  • A Vásárló felhasználói neve
  • Elektronikus levelezési címe
  • Neve
  • Szállítási címe
  • Elérhetőségi telefonszáma
  • Számlázási címe

Választhatóan megadható adat megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklámanyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós, és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

B, A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval fér hozzá saját adataihoz.. Megadott személyes adatait Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati 
Elérhetőségein keresztül bármikor törölheti.

C, A kódszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata az is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a kódszó jogosulatlan használatáért nem felel.

D, A Szolgáltató internetes felületéről más weboldalakra linket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályzatok eltérőek lehetnek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, vagy mások által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

 

 

Garda Kft

 

Üzletszabályzat - Adatvédelem


Ön a megrendelésének leadásakor a Garda Kft vásárlója lesz. Kérjük, szíveskedjen áttanulmányozni az alábbi tudnivalókat!

 Az Eladó: Garda Kft.
Címe: 8360 Keszthely, Kossuth L.u.77.
Adóigazgatási száma: 10540143-2-20
Cégjegyzékszáma: 20-09-060509
Telefon: 83/314-233
Fax: 83/314-265

A szerződés tárgya:
Az Garda Kft által üzemeltetett internetes áruházában megtalálható összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. 

Vételár, fizetési feltételek: 
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, mely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése utánvéttel történik. 

Fizetés utánvéttel:
Az utánvéttel történő fizetéskor a vételárat az átvétel helyén kell megfizetni.

Szállítási feltételek, határidők:
A Garda Kft a Vásárló által megrendelt árucikkeket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül szállítja a vásárlónak.

Az árucikkek cseréje:
Az internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok. Az általunk forgalmazott árukra az 1959. évi 4.tv. alapján 6 hónap szavatosságot vállalunk, ha a megrendelt árucikk gyári hibás, esetleg a szállítás során megsérül, Garda Kft a telephelyre visszaküldve az eladó azt kicseréli a vevőnek. A csere lehetősége csak és kizárólag a láthatóan és bizonyíthatóan gyári hibás termékekre vonatkozik! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Garda Kft nem felel, a címkén bevarrt vásárlói tájékoztatónak nem megfelelő kezelésből fakadó minőségromlásért felelősséget nem áll módunkban vállalni, és az ilyen használt terméket nem cseréljük ki.

Az elállás joga:
Megrendelése során a vásárló élhet a 213/2008 (VIII. 29.) és a 45/2014.(II.26) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállás jogával az árucikk kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül. A szerződéstől való elállást –indoklás nélkül – írásban kell a Garda Kft felé jelezni. Az áruátvétel dátumát a futárszolgálat átvételi elismervénye bizonyítja. Elállásnál a Garda Kft köteles a sérülésmentes eredeti csomagolásban lévő árucikkért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve az árucikk visszaszolgáltatását követő 14 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, és az árucikk visszaszolgáltatásának  költségeit a megrendelő viseli. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Adatvédelem:
A Garda Kft a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azt tovább.

Panaszkezelés:
Az esetleges jogvitákat a felek tárgyalás útján próbálják rendezni. Amennyiben a Vásárló nem elégedett panaszának kezelésével, a Békéltető Testülethez :
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.


Szolgáltatási feltételek
Kapcsolat